تبلیغات
  • ثبت نام
صفحه اول  //  صفحه اول  //  تیتر یک  //  تولدسیدمحمدحسین
تولدسیدمحمدحسین
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل
جمعه, 27 بهمن 1391 ساعت 01:19

 IMG 1602

روزبیست وهشتم بهمن ماه هزارسیسصدوهشتادوشش شادترین روزمن است

چون دراین روزفرخنده ومبارک خدراوندمتعال بعدازمدتهای مدیدفرزندی حلیم

وبردباربه حقیرمرحمت فرمود.نام اوراسیدمحمدحسین نامیدم.امروزروزتولداوست

وبه همین دلیل دربزمی کوچک وخودمانی زادروزش راگرامی داشتیم.خداوندایشان را

ازگزندبلیات مصون ومحففوظ داردواوراعاقبت بخیرگرداند.